Algemeen

Deze disclaimer is van toepassing op het gebruik van deze website.

Inhoud van de website en verwijzingen

De door Groei Genoten en de aan haar gelieerde partners verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Echter, ondanks dat Groei Genoten zich inspant voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze website, kan Groei Genoten voor de juistheid en volledigheid daarvan op geen enkele wijze instaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief van aard.

Aan de inhoud van de website kunnen in zijn geheel geen rechten worden ontleend. Groei Genoten en de overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Groei Genoten aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor de inhoud van website(s) die niet door Groei Genoten worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van Groei Genoten.

Keuze en gebruik informatie

Je bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie die je hier aantreft.

Wijzigen inhoud en verwijzingen

Groei Genoten streeft naar een goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Groei Genoten kan echter niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de toegankelijkheid van de website. Verder garandeert Groei Genoten niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. Groei Genoten heeft het recht de inhoud van en de verwijzingen op deze website op ieder moment en zonder verdere aankondiging te wijzigen en/of (gedeeltelijk) te verwijderen.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle inhoud van deze pagina’s, zoals (maar niet beperkt tot) teksten, grafische elementen, logo’s, buttons, audio- of videoclips en software is intellectueel eigendomsrechtelijk beschermd en is eigendom van Groei Genoten of van de met haar samenwerkende partners.

De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt voor anders dan persoonlijke doeleinden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van degene die het intellectuele eigendomsrecht heeft.

Afnemer /gebruiker mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden voor anders dan persoonlijke doelstellingen. Afnemer/gebruiker is verplicht aanwijzingen van Groei Genoten omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Informatie op de website van Groei Genoten mag wel worden afgedrukt en/of gedownload voor persoonlijk gebruik.

Hyperlinks

Groei Genoten aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Virussen

Groei Genoten garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Cookies

Op de website van Groei Genoten kan gebruik gemaakt worden van analytische cookies die door je browser worden opgeslagen op jouw computer of smartphone. Een cookie is een tekstbestandje dat informatie bevat over je bezoek aan deze website. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. Je kunt je browser zo instellen dat u tijdens je bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat je geen toegang heeft tot onderdelen van onze website.

Je kunt je cookies verwijderen via je browser:

Privacybeleid

In het kader van de nieuwe AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) -wet hebben wij recent een privacyverklaring op laten stellen.

Nederlands recht

Op al onze diensten is het Nederlands recht van toepassing.

Klachten

Vanzelfsprekend doen wij ons uiterste best je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat je ergens ontevreden over bent. Stuur in dit geval een e-mail naar: info@groeigenoten.online.